Bobcat

Bobcat E57W

Den senaste medlemmen i Bobcat-grävmaskinsfamiljen, E57W, är utrustad med Bobcat D24-dieselmotorn. I konfiguration med dubbelmontage och lång sticka har E57W en arbetsvikt på 6171 kg och ett maximalt grävdjup på 3,795 m. Alternativet med kort sticka minskar maskinens grävdjup till 3,495 m. Standardutrustning inkluderar även luftkonditionering, en varningsanordning för överbelastning, en andra extraledning samt säkerhetsventiler i bom-, arm- och schaktbladscylindrar för att eliminera risken för olyckor på grund av slangruptur. Den mest avancerade tekniken har införlivats för att möjliggöra lätt och enkelt underhåll med praktiska kontrollpunkter för att maximera arbetseffektiviteten.

Hör av dig till Nordkust

Johan Gustafsson

Försäljning & Tekniska lösningar

Linda Dittrich

Marknad & Ekonomi